Hur fungerar KBT och vad kan det göra för mig?

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en behandlingsmetod som har fokus på nuet och på framtiden. Med KBT kan du förändra förändra dina negativa tankar, känslor och handlingsmönsterDet innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte längre fungerar så bra för dig.

Vi har alla invanda tankemönster som påverkar känslan och styr våra handlingar. Ibland ställer de till problem i våra liv och begränsar oss. Tillsammans identifierar du  och din terapeut de negativa tankemönster som påverkar dina känslor och handlingar på ett oönskat sätt.

Nästa steg blir att identifiera och prova/öva på tankemönster som fungerar bättre för dig och leder dig närmare dina mål.  När du väl har hittat för dig bra tankemönster så väljer hjärnan dem automatiskt efter en tids träning, vi människor är i grunden positiva.

I början av behandlingen gör vi en kartläggning av vad du vill ha hjälp med. Här tittar vi även på hur dina problem uppkommit, att förstå det gör förändringsarbetet lättare. I KBT arbetar du tillsammans med din terapeut och ni sätter upp mål gemensamt.

I KBT träffas klient och terapeut normalt en gång per vecka, längden på terapin beror på din situation och vad du vill uppnå med terapin. Vanligen pågår terapin mellan 10 – 20 gånger men kan också vara längre vid behov. Varje behandlingstillfälle/session är mellan 45-50 minuter. Efter varje session får du en hemuppgift som vi tillsammans kommer överens om. Syftet med hemuppgiften är ett du ska fortsätta träna utanför terapirummet.

Vi hjälper dig med både små och stora problem som:

 • Stressrelaterade problem
 • Oro och ångest
 • Nedstämdhet och depression
 • Livskriser
 • Relationsproblem och våld i nära relationer
 • Låg självkänsla
 • Missbruksproblem
 • Sömnsvårigheter

Några exempel på vad jag får höra efter avslutad behandling: ”varför kom jag inte till dig för flera år sedan”, ”att få professionell hjälp har gett mig ett ny start i livet”, ”jag kan inte föreställa mig hur jag stod ut tidigare, nu trivs jag med mig själv och livet, och jag kan hantera alla utmaningar jag möter konstruktivt”, ..

Ångest

KBT är en behandlingsmetod som fungerar för ångest. Ångest
är ett samlingsbegrepp för olika former av orostillstånd som: generaliserad ångest, social fobi, panik ångest eller specifik fobi. Alla kan någon gång i livet drabbas av ångest i olika grader. En del är känsligare och oroar sig mer än andra, några var oroliga och ängsliga redan som barn.

 • Generaliserad ångest– kan bli kronisk om man inte behandlar den.
 • Social fobi – om du känner en rädsla att prata inför folk eller känner dig granskad av andra och helst undviker sådana situationer.
 • Panikångest – om du helt plötsligt känner dig rädd/panikslagen och hjärtat verkar slå fortare och du tror att du ska drabbas av en hjärtinfarkt – och du helst av allt bara vill fly undan.
 • Specifik fobi – kan vara att du är rädd för spindlar eller andra specifika saker som ger dig stark obehagskänsla.

Många blir helt fria från sin ångest efter en KBT behandling  på 10-20 veckor.

Låg självkänsla?

Du tycker att du inte är tillräckligt bra i andras ögon eller att du
känner att du inte riktigt duger inför dig själv, du har en känsla av att ständigt behöva prestera och bevisa att du duger. Du kan ha hamnat i tankefällor, ett slags logiska tankefel som gör att vi missuppfattar eller felbedömer situationer.

Exempel på tankefällor:

 • Allt – eller – inget – tänkande – man uppfattar allt som inte är helt perfekt som ett misslyckande.
 • Förstoring och förminskning – man förstorar det som är negativt och förminskar det som är positivt.
 • Övergeneralisering – man drar generella slutsatser om tillvaron utifrån enstaka händelser. Ett enda misslyckande tolkas som ett mönster som kommer att upprepas gång på gång.

KBT har visat sig fungera bra här och jag har hjälpt många till ett liv med en stabilt god självkänsla, något alla är värda!

Nedstämdhet/depression?

Ibland känns livet tungt och ingenting känns riktigt meningsfullt då kan du ha drabbats av en depression.

Livet känns otillfredsställande, ingenting känns riktigt bra. Du ser negativt på ditt liv och har mycket negativa tankar som gör att du betraktar din omgivning med negativa ögon.

Depressioner kan variera i styrka och ibland behöver man medicinera men ofta kan det räcka med att man förändrar sina tankemönster och handlingsmönster som leder till att man känner ett välbefinnande.

KBT är en accepterad och effektiv behandling för både nedstämdhet och depression.

Relationsproblem?

Vi behöver alla nära och varaktiga relationer för att må bra och för att utvecklas. Från det att vi föds är ensamhet något skrämmande. Vänskap och tillfälliga möten ger inte den närhet som en kärleksrelation ger.

Sökandet efter en hållbar relation innebär för det flesta att hitta rätt person. Men det handlar inte bara om det utan även om de inre mekanismerna. Redan som bebisar lär vi oss att skapa relationer. Dessa kunskaper använder vi oss av som vuxna. Beroende på hur din relation var med dina föräldrar kan det vara olika lätt eller svårt i dina relationer  som vuxen. Din relationsmodell påverkar hur du tänker och känner och hur du beter dig i nära relationer.

Att vara tillsammans och umgås med andra handlar om att värna om sin egen integritet men även om att respektera andras gränser.

Med KBT kan du identifiera de tankar och beteenden som stör dina relationer och när du har hittat och bytt dem mot för dig bättre tankemönster och beteenden blir dina relationer snabbt bättre.

Kommentarer inaktiverade.